Systemy elektroniczne i informatyczne

Lider monitoringu w branży komunalnej...
ELTE GPS to System Monitorowania Pojazdów SMOK zainstalowany w ponad 400 spółkach i firmach komunalnych monitorujący ponad 8 tysięcy pojazdów (wśród nich blisko 5,5 tys. wywożących odpady). Tym samym ELTE GPS jest niekwestionowanym liderem wśród firm świadczących usługi monitorowania pojazdów GPS dla przedsiębiorstw z branży komunalnej.
Elte GPS to lider w produkcji i wdrażaniu systemów monitorowania i zarządzania pojazdami w oparciu o technologie GPS i GSM/GPRS na terenie Polski. Nowoczesne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, elastyczne możliwości rozbudowy, a także ciągła modernizacja w zakresie urządzeń i oprogramowania.
SMOK to system GPS monitorowania pojazdów dla branży komunalnej używanych do odbioru i transportu odpadów. System umożliwia lokalizację pojazdu w czasie rzeczywistym i archiwizację trasy oraz parametrów eksploatacyjnych pojazdu. A także tworzenie raportów tankowań, tras przejazdów, miejsca i czasu pracy urządzeń, np. urządzenia podnoszącego pojemniki lub otwarcia odwłoka. Dodatkowo może być wyposażony w moduł RFID identyfikacji pojemników, kontenerów i worków, ważenia odpadów, letniego i zimowego utrzymania dróg oraz rejestracji i przesyłu obrazu on-line.

Systemy lokalizacji GPS

Moduły

Lokalizacji, Mapowy, Kontroli paliwa, Akcesoriów, Komunikacji i nawigacji (Terminal PDA), Rejestracji obrazu

Systemy ważenia odpadów

Moduły

Ważenie statyczne i dynamiczne, Akcesoria

RFID

Moduły

Identyfikacji pojemników, kontenerów i worków